آلبوم تصاویر
ادامه ...
آخرین اخبار و رویدادها
اردوی دوره دوم (چهارم و پنجم و ششم) حمام و بازار و ذکرخانه علی قلی آقا مشروح خبر ...

بیان فلسفه اربعین و پیاده روی اربعین و نوحه خوانی و سینه زنی و مداحی توسط حاج آقا زارع و توزیع آش نذری توسط دانش آموز آرتین اردن مشروح خبر ...

بردن دانش آموزان انتخابی به اردوی تشویقی جام دیجیتال و توزیع نذری کیک توسط اولیای ستارخانی مشروح خبر ...

برگزاری جلسه حمل و نقل توسط حاج آقا رزمجو، همچنین برپایی روز دانش آموز. تهیه بلاکاردهای مرگ بر آمریکا و هدیه چراغ مطالعه و نور افشانی به دانش آموزان و پذیرایی با اسنک از دانش آموزان مشروح خبر ...

در این روز انتخابات شورای دانش آموزی برگزار گردید. مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
افتخارات مدرسه
سایر افتخارات ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9
تصاویر مدرسه
***اربعین آمد و اشگم ز بصر می آید گوییا زینب محزون ز سفر می آید ***
دانش آموزان برتر
متولدین این هفته
نوید تقی یار
شنبه 25 آذر
تولدت مبارک!
مهربد افشارپور
یکشنبه 26 آذر
تولدت مبارک!
جزوات و تکالیف
سایر جزوات ...